Produkter / Products

IP-PC

Konfig program är ett PC konfigurationsprogram för att konfigurera IP-Port
Ansluts via serieport till IP-Port.


IP-Port

IP-Port. Datablad IP-Port
Ethernet till seriell kommunikation RS232/RS422/RS485, 2 anslutningar.
1 Serieport RS232/RS422/RS485, full modemsignaler, D-SUB9.
1 Serieport RS232, datasignaler, skruvplint.


NC9100

NC9100
Ethernet till seriell kommunikation RS232/RS422/RS485, 1 anslutningar.
1 Serialport RS232/RS422/RS485, full modemsignaler, D-SUB9.
TILLVERKAS INTE LÄNGRE.


NC9200

NC9200
Ethernet till seriell kommunikation RS232/RS422/RS485 och digital I/O, 3 anslutningar.
1 Serialport RS232/RS422/RS485, full modemsignaler, D-SUB9.
1 Serialport RS232, data + kontrollsignaler, D-SUB9.
1 Digital I/O, 2 in och 2 ut, skruvplint.
TILLVERKAS INTE LÄNGRE.


NC9300

NC9300
Ethernet till seriell kommunikation RS232/RS422/RS485, 1 anslutning.
1 Serialport RS232/RS422/RS485, full modemsignaler, D-SUB9.
TILLVERKAS INTE LÄNGRE.


NC8900

NC8900.
Ethernet till seriell kommunikation RS232/RS422/RS485, 1 anslutning.
1 Serialport RS232/RS422/RS485, full modemsignaler, D-SUB9.
TILLVERKAS INTE LÄNGRE.


NC9008

NC9008.
Ethernet till seriell kommunikation RS232/RS422/RS485, 2 anslutningar.
1 Serialport RS232/RS422/RS485, full modemsignaler, RJ-45.
1 Serialport RS232, full modemsignaler, RJ-45.
TILLVERKAS INTE LÄNGRE.


Korthållsmodem
RS232 via nätverket
Egna utrustningar kan anslutas direkt

Modem
AT modem via nätverket
Ansluter utrustning avsedd för uppringande modem

Fjärrstyrning
Fjärråtkomst av egen utrustning
Använd egna centrala applikationer

Webb
Styr egen utrustning via webb