Nyheter / News

2012-11-14 Ny version NC9100, NC9200, NC9300 1.28
Denna version av mjukvaran har uppdateringar för webb gränssnittet för Serial-1 and Serial-2

This version of the software contains updates for web interface for Serial-1 and Serial-2

2010-09-01 Övertagande av produkter
Produkterna Net Controller och IP-Port från WHI Konsult AB
har övertagits av Croptal AB
Vid alla frågor angående dessa produkter, kontakta Croptal AB

The products Net Controller and IP-port from WHI Konsult AB
have been taken over by Croptal AB
We refer all contacts to Croptal AB


Korthållsmodem
RS232 via nätverket
Egna utrustningar kan anslutas direkt

Modem
AT modem via nätverket
Ansluter utrustning avsedd för uppringande modem

Fjärrstyrning
Fjärråtkomst av egen utrustning
Använd egna centrala applikationer

Webb
Styr egen utrustning via webb