Felsökning


Steg för steg

1. Startad och har spänning? LED P grön lyser.

2. Giltig länk för nätverket? LED L/A grön lyser.

3. Giltig IP-inställning? Kör ping-kommandot:
>ping 192.168.0.1 (exempel på erhållen IP-adress)

4. Kommunikation via nätverket till serieporten?
Bygla pin 3, 2 (TD, RD) på serieporten (för loopback).
Kör Telnet. Tänk på att ange TCP-portnumret som serieporten är inställd på:
>telnet 192.168.0.1 10001 (exempel på erhållen IP-adress och TCP-portnummer)
Kontrollera att den ansluter.

5. Skicka/mottaga data vid tryck på en teckentangent och visas på skärmen?
Tecknet skickas då via nätverket ut på serieporten och tillbaka.
Kontrollera nätverkskommunikationen: LED L/A grön blinkar.
Kontrollera seriekommunikationen: LED S1 gul blinkar.